ΕΚΕΙΜ

Είναι σημαντικό να γεννώνται και να υποστηρίζονται δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στους κοινωνούς σχετικών εγχειρημάτων, προκειμένου να συντίθενται οι διάφορες απόψεις και – κυρίως – προσπάθειες με κοινό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των συνανθρώπων μας.
Τον απώτερο αυτό στόχο φιλοδοξεί να υπηρετήσει το Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Ήχου, Μουσικής και Λόγου. Ε.Κ.Ε.I.Μ.