Τμήματα: Τραγουδιού & Οργάνων Πανελλήνιο & ευρύτερο ανατολικό ρεπερτόριο Τοπικού Παραδοσιακού Ρεπερτορίου Νεοελληνικής λαϊκής μουσικής Ειδικό ρεπερτόριο Θεωρητικών Σύμφωνα με το ΦΕΚ ………………… ,μια νέα αναγνωρισμένη Σχολή () προστέθηκε στο Ωδείο ΑΛΦΑ. Οι σπουδαστές του Ωδείου μας θα μπορούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών σε παραδοσιακά και λαϊκά όργανα και στο…