Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας

«Πες το μου και θα το ξεχάσω, δείξ’το μου και θα το θυμάμαι, κάνε με κοινωνό και θα καταλάβω.»Carl Orff